Tjänstebilsutmaningen snabbar på omställningen till fossilfria transporter

Idag, den 5 oktober 2017,  lanserar initiativet Fossilfritt Sverige “Tjänstebilsutmaningen”. Satsningen riktar sig till företag, kommuner och organisationer som vara med och driva omställningen mot ett fossilfritt samhälle. De företag som antar utmaningen ska erbjuda eller planera att erbjuda enbart el-, laddhybrid- eller biogasbilar som tjänste- eller förmånsbilar senast år 2020.

Hälften av alla nya bilar köps idag av företag och organisationer, och tjänstebilen är därför en viktig faktor i omställningen mot fossilfria transporter. Tjänstebilsutmaningen innefattar enbart bilar med bonus i det nya bonus-malus-systemet och främjar därför el-, laddhybrid- och biogasbilar. Detta framgår av ett pressmeddelande från föreningen Gröna Bilister.

  • Andelen bilar som drivs med förnybart bränsle måste öka avsevärt om vi ska nå målet med fossilfria transporter 2030. Tjänstebilsutmaningen kan ses som en lågt hängande frukt för företag som vill ställa om till mer hållbara alternativ, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. 


  • Vi hoppas att utmaningen på sikt inspirerar företagen att ta ett ytterligare kliv mot hållbart resande och överväga andra alternativ än tjänstebil. Cykel, kollektivtrafik eller intern bilpool är utmärkta färdmedel och sparar både utsläpp och pengar, fortsätter Johanna Grant. 


Lanseringen av Tjänstebilsutmaningen sker i Vänersborg, i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund. Anledningen till att man valt just denna plats är för att lyfta fram de stora insatser som görs med fossilfria transporter i Fyrbodalsregionen. Genom projektet Hela Gröna Vägen arbetar samtliga kommuner i Fyrbodal tillsammans med två norska regioner mot målet om en fossilfri gränsregion innan 2030. Förutom att byta ut kommunernas egna fordon arbetar projektet bland annat med utbyggnad av infrastruktur för förnybara drivmedel, att öka andelen cykelvägar samt att främja alternativa transportmedel.

  • Kommunerna i Fyrbodal har som målsättning att tillsammans med norska Østfold och Follo bli en ledande gränsregion för fossilfria transporter. De visar vägen för resterande kommuner och är en stark drivkraft i omställningen mot ett fossilfritt Sverige, säger Martin Prieto Beaulieu från Gröna Bilister. 


Initiativet Fossilfritt Sverige ser Tjänstebilsutmaningen som ett verktyg för att inspirera företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen.

Foto:  Fyrboldals kommunalförbund

logo nyteknik