När ska de fatta?

Elbilseminarium

Foto: Håkan Nilsson

När det bonus-malus system som våra politiker petat i under ett antal år, skrotades på grund av att utvecklingen går snabbare än de tänker, så kommer de upp med ett nytt förslag som inte heller håller.

Regeringen har lagt fram ett nytt förslag på hur man ska få svenska folket att bli mer miljömedvetna när det gäller val av bil. Självklart går det främst ut på att bestraffa de redan högst skattebelastade bilisterna i Europa. Att skapa ett hållbart incitament att byta ut den fossila bilflottan till ett miljövänligare alternativ, det har tydligen en sekundär betydelse.

Våra miljökaxiga politiker som hörs högst och mest i internationella miljödebatter, har hittills misslyckats totalt att leva upp till de alldeles för högt ställda ambitionerna att vara fossiloberoende redan 2030. Det målet är för länge sedan en dröm som är omöjlig att uppnå. Istället för att bidra till en ökad försäljning av miljöbilar, straffbeskattar man alla bilister som inte har råd eller möjlighet att köra miljövänligt.

Sverige består till största delen av glesbygd. Här existerar inte möjligheten att ladda elbilar. Här finns inte ett ekonomiskt underlag att bygga dyra tankstationer för gas. Ska då dessa glesbygdsinnevånare straffas för att de är tvungna att ha en bil som går att köra? Tydligen är det så, därför att miljöpolitiker har bara en agenda: Minska utsläppen till varje pris. Att se till vilka konsekvenser deras smått fanatiska politik leder till, det bryr de sig tydligen inte om.

Det nya förslaget går ut på att ge fler bilar en miljöbonus, men här finns mängder av tankevurpor och ingenting om hur man ska bygga ut infrastrukturen för laddning av el eller tankning av vätgas. Men det är inte förvånande eftersom vår infrastrukturminister inte alls prioriterar detta utan istället lägger fokus på en utopi som innefattar bilfria innerstadsområden. Här är förslaget i korthet och det avser endast CO2, inte det skadliga NOX som vi andas in:

0–60 g/km: Miljöbilsbonus på 7 500 kr till 45 000 kr att betalas ut 6 månader efter köpet. Det högsta beloppet går till el- och vätgasbilar. Detta räcker inte som incitament eftersom dessa bilar är i grunden dyrare än vanliga fossila bilar och infrastrukturen saknas.

60–95 g/km: Utan straffskatt och bonusar.

95–140 g/km: Här får man betala en grundavgift på 360 kr och en extra skatt på 77 kr/år för varje gram. Majoriteten av alla nya bilar som säljs i Sverige finns i detta segment. Det blir mycket pengar till staten, så vi hoppas det går till en snabb utbyggnad av infrastrukturen.

Mer än 140 g/km: Förutom grundavgiften på 360 kr, extra skatten på 77 kr/år för varje gram upp till 140 gram, så tillkommer ytterligare en skatt på 100 kr per gram och år på varje gram utöver de 140. Snacka om dödsstöten för många modeller som är oumbärliga i glesbygden.

Dessutom bygger regeringens förslag på en ökad skatt för varje år, men man har inte sagt hur många år och med hur mycket. Man har heller inte lagt fram en agenda på hur man ska bygga ut infrastrukturen eller om pengarna verkligen kommer att gå till detta och inte till att täcka andra hål i statsbudgeten. Nej säger jag! GÖR OM, GÖR RÄTT!!!

FOTO: Håkan Nilsson

author image

Håkan Nilsson

Kontakta mig
logo nyteknik