Det är viktigt när företag väljer bilpool

Det är inte bara privatpersoner som ser fördelen med att ansluta till en bilpool. Företagsmarknaden växer nu snabbt hos bilpoolsföretagen.

Flexibilitet viktigare än miljö

Även om återvinning, resor, energianvändning och dagliga transporter är de främsta områdena som företag jobbar med när det kommer till hållbarhet är miljö inte den främsta orsaken till att ansluta företaget till en bilpool, det framgår i en undersökning gjort bland Sunfleet's företagskunder. Det är framförallt flexibiliteten som det innebär att inte ha egna bilar och ekonomin som är avgörande faktorer.

– Även om en dryg tredjedel av våra företagskunder ansluter till oss av miljöskäl är det främst flexibiliteten att kunna välja rätt bil vid rätt tillfälle som lockar. Vi ser dock att företag som är anslutna till bilpool kör mindre bil och kombinerar tjänsteresandet mer med kollektivtrafik, säger Peter Algurén, vd på Sunfleet.

Bilpool kombineras med andra transportsätt

Att kombinera bilpool med andra transportsätt är populärt bland Sunfleets företagskunder. 91 procent av kunderna gör detta och då framförallt med kollektivtrafik. 39 procent använder bilpool i andra städer, t ex under tjänsteresor och 46 procent använder bilpool på flygplatser och centralstationer.

– Det är glädjande att våra företagskunder ser bilpool som en del i sin transportkedja och kombinerar det med kollektivtrafik, det är bra för både miljö och trängsel. Vi ser också en ovanligt hög andel företag som använder bilpool i samband med att de kommer med t ex flyg eller tåg till en annan stad utanför kontoret, säger Peter Algurén.

author image

Redaktionen

Kontakta mig
logo nyteknik