Nybilsförsäljningen minskade med 3,1 procent i september

Under september månad 2017 nyregistrerades 32 543 personbilar, en minskning med 3,1 procent jämfört med september månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 47,1 procent av nyregistreringarna, en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med september föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13 procent av nyregistreringarna, jämfört med 10,9 procent under september 2016.

Knappt 65 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 29 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för 34 procent av registreringarna.

Av de nyregistrerade bilarna var 31 716 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 827 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 24 033 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 8 510 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade med 1,3 procent jämfört med samma månad föregående år. Även mopeder klass 1, traktorer och husbilar ökade nyregistreringarna jämfört med samma månad föregående år. Resterande fordonsslag minskade sina nyregistreringar jämfört med samma månad föregående år.

author image

Redaktionen

Kontakta mig
logo nyteknik