Vad är en bilförmån och hur mycket får du betala i skatt?

Har du tjänstebil eller hyr en bil i tjänsten får du räkna med att betala förmånsskatt. Men vad är egentligen en bilförmån och hur mycket måste du betala? Finns det några undantag som kan vara bra att känna till? Här får du en snabb inblick i regelverket och tips om hur du räknar ut din skatt.

När du är anställd och får en förmån du kan dra nytta av privat får du i de flesta fall betala förmånsskatt. Har du tjänstebil eller hyr en bil i tjänsten bör du alltså ta reda på om den räknas som en förmån som ska beskattas.

Det första du bör tänka på är om du ska använda bilen enbart i tjänsten eller om du ska använda den både i tjänsten och privat. Väljer du att endast använda bilen i tjänsten kan du köra med bilen privat men endast i ”ringa omfattning”. Det betyder att du inte får köra mer än tio mil vid högst tio tillfällen per år.

Till detta räknas även resor till och från arbetet. Kör du mer än så, riskerar du att bli straffbeskattad och det är upp till dig att bevisa hur mycket du använt bilen. Därför bör du vara noggrann med att föra körjournal om du väljer detta alternativ. Ett tips är att skaffa en gps-journal som registrerar tidpunkter, adresser och hur bilen har körts i enlighet med Skatteverkets rekommendationer.

En gps-journal kan registrera tidpunkter, adresser och hur bilen har körts i enlighet med Skatteverkets rekommendationer.

Extrautrustning som till exempel sportpaket med lädersäten kan höja bilens förmånsvärde.

Väljer du att använda tjänstebilen både i tjänsten och privat, ska den beskattas baserat på ett förmånsvärde som sätts upp på ditt lönebesked och ökar din skatt. Förmånsbilen värderas till sitt marknadsvärde, det vill säga så mycket som du får betala för motsvarande förmån hos din lokala handlare. För att räkna ut marknadsvärdet kan du använda dig av Skatteverkets nybilsprislista.

Glöm inte att räkna med ”lyxbilstillägg” på 20 procent av förmånsvärdet om bilen kostar mer än 7,5 basbelopp. Tänk också på att extrautrustning som exempelvis dragkrok, sportpaket med lädersäten och liknande kan höja bilens förmånsvärde. Dessutom ska bränslet tas upp som en förmån om arbetsgivaren tillhandahåller detta för din privata körning.
 
I vissa fall kan tjänstebilens förmånsvärde jämkas, till exempel vid lång körsträcka i tjänsten, miljöteknisk utrustning eller då det rör sig om lätta lastbilar, taxibilar och anda yrkesfordon som är svåra att använda privat. Kör du mer än 3.000 mil per år kan förmånsvärdet sänkas till 75 procent av det ursprungliga förmånsvärdet. Vill du jämka värdet på ett specialfordon måste din arbetsgivare göra en ansökan hos Skatteverket och den måste förnyas varje år.
 
Har du jourtjänstgöring får du köra med din tjänstebil till din bostad upp till fyra dagar per månad utan att bilen räknas som en förmån. Har du veckojour var sjunde vecka eller med längre mellanrum kan du ta hem bilen mer än fyra dagar vissa månader, men det gäller bara om du inte kan använda bilen till annat än körningar mellan din bostad och arbetsplats eller vid utryckning.
 
Vill du ta reda på ditt förmånsvärde?
Hos Skatteverket finner du en guide och modellkod som gör det enkelt att räkna ut förmånsvärdet på din tjänstebil.

 

author image

Redaktionen

Kontakta mig
logo nyteknik