Tjänstebilen på semestern ­– vad bör du tänka på?

Funderar du på att använda tjänstebilen på semestern? Vilka begränsningar finns och vad är viktigt att tänka på? Här får du några tips som hjälper dig att göra rätt och undvika eftertaxering.

Har du tjänstebil och överväger att använda bilen på semesten bör du titta närmare på Skatteverkets olika definitioner:

Fordon som definieras som ”tjänstebil” räknas som renodlade företagsbilar och får endast köras i ”ringa omfattning” när du inte är i tjänst. Det betyder att du inte får köra mer än tio privata mil vid högst tio tillfällen per år. Till detta räknas även resor till och från arbetet. Kör du mer än så, riskerar du att bli straffbeskattad och det är upp till dig att bevisa hur mycket du använt bilen. Därför är det viktigt att du för en detaljerad körjournal.

Fordon som definieras som ”förmånsbil” får köras både i tjänsten och privat och får i de flesta fall användas utan begränsning. Vissa arbetsgivare väljer dock att sätta tak för hur många mil som får köras, så det kan vara en god idé att undersöka om det finns en sådan begränsning innan du ger dig ut på en längre resa.

Endast i ”undantagsfall” eller i ”ringa omfattning” kan du använda tjänstebilen privat utan att förmånsbeskattasDu kan till exempel hyra bilen genom en biluthyrningsfirma om den samtidigt råkar vara din arbetsgivare, men det förutsätter att du betalar en marknadsmässig hyra.

Du måste också på förhand uppge ungefärlig körsträcka under hyrtiden och se till att det upprättas ett hyresavtal mellan dig och din arbetsgivare. Trots detta finns det alltid risk för förmånsbeskattning, till exempel om Skatteverket anser att hyran inte motsvarar det faktiska värdet för förmånen – alltså den kostnad du skulle haft om du själv hyrde en jämförbar bil under samma period.

Innan du ger dig iväg bör du också beakta drivmedelskostnaden och hur denna ska redovisas. Är det din arbetsgivare som betalar drivmedlet även för dina privata resor, får du betala skatt för denna drivmedelsförmån, efter avdrag för de mil du har kört i tjänsten. Observera dock att om du inte kan redovisa hur mycket du har kört i tjänsten måste du betala förmånsskatt på allt drivmedel. Alltså är det viktigt att du för en körjournal som visar hur mycket du har kört i tjänsten respektive privat.

Enligt Skatteverket bör körjournalen innehålla följande:

– Mätarställning vid årets början
– Datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade
– Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor)
– Hur många kilometer du kört
– Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades
– Mätarställning vid årets slut

Vill du veta mer om beskattning av bilförmån?

author image

Redaktionen

Kontakta mig
logo nyteknik