Nu slopas besiktningsperioderna – nya reglerna är här

Redan i lördags trädde den nya lagstiftningen för fordonsbesiktning i kraft, som ska börja tillämpas 20 maj 2018. Lagändringen innebär flera förändringar, men den största nyheten är att besiktningsperioderna slopas.

Tidigare har det varit slutsiffran i registreringsnumret som styrt besiktningen av ett fordon. Utifrån siffran har varje bilist haft en viss besiktningsperiod på fem månader, då besiktningen ska genomföras.

Nu ska fordonet istället besiktigas senast 14 månader efter den månad då föregående kontrollbesiktning genomfördes, enligt de nya reglerna som ska börja tillämpas i maj nästa år.

De gamla reglerna för förstagångs- och andragångsbesiktning behålls dock, vilket gör att 14-månadersregeln gäller från det femte året då fordonet togs i bruk.

Trafikverket menar att den nya lagen ska ge större frihet för bilisten.

Men för företag kan de ändrade reglerna potentiellt ställa till problem: både den som är administrativt bilansvarig och den som dagligen kör bilen måste bli medvetna om de ändrade reglerna. Annars finns det risk att bilen inte blir besiktigad och får körförbud.

author image

Johanna Petersson

Kontakta mig
logo nyteknik