Miljöklassad tjänstebil – vilka är de skattemässiga fördelarna?

Supermiljöbil Nissan leaf

Foto: TT

Ska du beställa en helt ny tjänstebil kan en miljöbil vara ett intressant alternativ. Förutom att den är bättre för miljön kan du även räkna med skattemässiga fördelar. Här presenteras huvuddragen i regelverket för miljöklassade tjänstebilar.

Om du väljer en miljöbil som tjänstebil får du ett lägre förmånsvärde. Miljöbilar är i allmänhet dyrare att köpa än andra bilar, men med de regler som omfattar miljöbilarna blir förmånsvärdet ändå i vissa fall väsentligt lägre än för närmast jämförbara bilar.

Begreppet miljöbil används för bilar som drivs helt eller delvis med el eller med andra drivmedel som är mer miljöanpassade än bensin och diesel. Vilka bilar som klassas som miljöbilar och vilka som klassas som närmast jämförbara bilar framgår av olika tabeller på Skatteverkets hemsida.

Störst blir skattefördelen om du väljer en gasbil (dock ej gasol) eller en el-/laddhybridbil som kan laddas från elnätet, eftersom förmånsvärdet för denna typ av bilar sänks i två steg. Först sänks värdet till en jämförbar bil utan miljöteknik och därefter sänks det med 40 procent – eller med maximalt 16.000 kronor för inkomståren 2012-2016 och maximalt 10.000 kronor från och med inkomståret 2017. Detta förutsätter dock att miljöbilen har ett nybilspris som är högre än närmast jämförbara bil.

Väljer du en annan typ av miljöbil sänks förmånsvärdet bara i ett steg, nämligen till en jämförbar bil utan miljöteknik. Hit räknas etanolbilar, elhybridbilar som inte kan laddas från elnätet och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester eller något annat miljöanpassat drivmedel. Skattefördelen för etanolbilarna blir därmed marginell, eftersom de inte brukar vara dyrare än jämförbara traditionella bilar, men väljer du en hybridbil blir sänkningen större.

Tänk på att reglerna om nedsättning av förmånsvärdet även omfattar miljökonverterade bilar, till exempel bensinbilar som anpassats för drift med ett miljövänligare bränsle. Som jämförbar bil använder du då den ursprungliga bilmodellen.

En annan fördel med miljöklassade bilar är att ägaren inte behöver betala fordonsskatt under de första fem åren. Skattebefrielsen omfattar alla privata och juridiska personer som äger miljöbilar och gäller från det att fordonet registreras och tas i bruk för första gången. Skattebefrielsen följer dessutom med fordonet vid försäljning, vilket kan bidra till ett högre andrahandsvärde.

Läs mer om Skatteverkets regler för miljöbilar

author image

Redaktionen

Kontakta mig
logo nyteknik