Kommunerna som är bäst – och sämst – på miljöbilar

År 2030 ska Sveriges kommuner och landsting ha en fordonsflotta som är oberoende av fossilbränsle. Men årets Miljöfordonsdiagnos över andelen miljöbilar i den offentliga sektorn visar att det är en bit kvar – åtminstone i vissa delar landet.

Varje år sammanställer Miljöfordon Syd och Bisnode rapporten “Miljöfordonsdiagnos” över andelen miljöbilar hos Sveriges kommuner och landsting. Datan hämtas från Transportstyrelsens register samt Bisnode.

Tanken med listan är att underlätta den offentliga sektorns arbete att nå riksdagens uppsatta mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030.

I topp för personbilar finns i år Stockholms stad, Göteborgs stad, Danderyds kommun och Botkyrka kommun. Hos dessa kommuner utgör miljöbilarna mer än 90 procent av fordonsflottan.

Längst ner på listan finns det sju kommuner som helt saknar miljöbilar: Sorsele kommun, Nordmalings kommun, Bjurholms kommun, Åsele kommun, Dorotea kommun och Pajala kommun.

Andelen miljöbilar för samtliga kommuners personbilar landar på 60,1 procent.

Listan har dock fått utstå viss kritik, då den inte innefattar alla offentligt använda bilar. Till exempel beaktas inte fordon som leasas eller hyrs operationellt.

Hela listan hittar du på miljofordonsdiagnos.se.

author image

Johanna Petersson

Kontakta mig
logo nyteknik