Vill vi betala extra för självkörande bilar?

Många förare kan tänka sig att släppa kontrollen och satsa på en självkörande bil. Men det finns en hake: de flesta är inte beredda att betala extra för den nya tekniken.

Aktuella studier, genomförda av konsultföretaget Bain & Company, visar att köpare inte är beredda att betala mycket mer för avancerade självkörande funktioner, till exempel helt automatiserad motorvägskörning, än vad de i dag lägger på vanliga funktioner som till exempel adaptiva farthållare eller backkameror.

Detta är en utmaning för dagens biltillverkare och deras leverantörer, eftersom självstyrande bilar är väldigt mycket dyrare än vanliga bilar.

Biltillverkarna kan alltså inte bara satsa på utvecklingen av denna nya teknik utan måste även vara noga med hålla nere sina kostnader. Kort sagt måste de göra mycket mer utan att ta mycket mer betalt.

Business-to-business-marknaden för avancerad självstyrande teknik, inklusive den mjukvara, hårdvara och service som krävs för förarassisterade och självstyrande fordon, väntas uppgå till mellan 22 och 26 miljarder USD per år senast 2025 och den årliga tillväxten kommer att ligga på 12-14%.

Eftersom merparten av marknaden utgörs av adaptiva farthållare, automatisk nödbromsning, parkeringsassistans och liknande, kommer helt självkörande bilar troligtvis att förbli en nischmarknad ett tag till.

Tillväxten av denna nischmarknad kommer förstås att ske snabbare på vissa ställen än på andra. Tätbebyggda urbana centra väntas bli så kallade ”hotspots” där regleringar och andra åtgärder kommer att minska invånarnas intresse för att skaffa egna bilar.

Städer som London, Shanghai, Singapore och Stockholm har redan börjat begränsa tillgången till tätbefolkade stadsdelar genom att införa vägtullar och liknande. Kombineras detta med mindre kostsam taxiservice kan dessa områden bli attraktiva för stora självstyrande fordonsparker.

För att få en uppfattning om vad bilköpare är beredda att betala, frågade Bain & Company mer än 4.200 konsumenter på åtta primära bilmarknader vilka funktioner de efterfrågade mest.

Omkring 80% av köparna sa att de nog skulle använda assistansfunktioner medan bara ungefär 50% visade intresse för att redan nu satsa på full självstyrning. Två tredjedelar trodde dock att de skulle göra det någon gång i framtiden.

Säkerhet och kostnader visade sig väga tungt vid val av tekniska lösningar och det fanns fortfarande en viss oro för de självstyrande bilarnas tillförlitlighet och höga inköpspris.

Det kommer förmodligen att ta lite tid för kommuner och myndigheter att ändra regelverket så att man kan gå över till självstyrande fordon, men om funktionerna blir standard kommer anpassningen att gå snabbare.

I takt med att allt fler fordon förses med kompletta integrerade system måste systemtillverkarna skaffa sig mer kunskap om bilkundernas behov och önskemål. De företag som erbjuder de mest kundanpassade självstyrande funktionerna kommer att bli oumbärliga för framtidens biltillverkare.

Denna artikel publicerades ursprungligen på Forbes

author image

Johanna Petersson

Kontakta mig
logo nyteknik