Upp till 40% av dödsolyckorna på Europas vägar är arbetsrelaterade

Det konstaterar intresseorganisationen European Transport Safety Council (ETSC) i en ny sammanställning. Dessutom ger man förslag på hur arbetsgivare, regeringar och EU kan ta tag i problemet.

Under 2016 dog 25 671 personer på EU:s vägar, enligt ETSC:s analys. En stor andel av dessa personer omkom i arbetsrelaterade olyckor.

Den exakta siffran går inte att fastställa, men utifrån en detaljerad analys av data från hela Europa uppskattar representanter från ETSC att upp till 40% av dödsolyckorna var arbetsrelaterade.

ETSC poängterar samtidigt att antalet omkomna i EU-trafiken inte har minskat på tre år, vilket kan göra EU-målet för 2020 svåruppnåeligt.

Minskning av antalet dödsolyckor på vägarna sedan 2010 (helblå linje), jämfört med EU:s mål för 2020 (streckad linje). Källa: ETSC.

För att minska dödsolyckorna krävs flera insatser från arbetsgivare, regeringar och EU, menar ETSC. Ett första steg föreslås vara en förbättrad datainsamlingen och en gemensam definition för arbetsrelaterade dödsolyckor, vilket saknas idag.

Ytterligare ett förslag från ETSC är att regering och myndigheter ska leda vägen genom att anta trafiksäkerhetsprogram för sina anställda och vagnparker, samt inkludera fordonssäkerhet i kraven vid offentlig upphandling.

author image

Johanna Petersson

Kontakta mig
logo nyteknik