Förmånsbil i storstäderna: vad händer med trängselskatten?

Om du ska ta förmånsbilen till Stockholm eller Göteborg kan trängselskatt bli aktuellt. Men vilka regler gäller och vem är det som ska betala egentligen? Hittills har skatten ingått i bilförmånen, men snart kan reglerna ändras.

Trängselskatt finns idag både i Stockholm och Göteborg. I Stockholm behöver du betala trängselskatt vid in- och utkörning i innerstaden måndag till fredag, mellan kl 06:30 och 18:29. Det finns även en särskild trängselskatt på Essingeleden.

I Göteborg betalar du trängselskatt vid varje passage in till, eller ut ur, de centrala delarna av staden. Precis som i Stockholm tas skatten ut måndag till fredag, men börjar gälla redan kl 06:00 och varar till 18:29.

Vilket belopp det handlar om beror på tidpunkten du kör och det kan variera mellan alltifrån 9 och 35 kr per passage (läs mer om trängselskatt i Stockholm respektive Göteborg på Transportstyrelsens hemsida).

Det är alltid företaget som är skattskyldigt om du kör med förmånsbil. Det gäller oavsett om företaget äger bilen eller leasar den.

Blir det inte en extra förmån då, om arbetsgivaren betalar trängselskatten för både privata resor och tjänsteresor? Nej, trängselskatten ingår nämligen i det schablonmässiga bilförmånsvärdet (läs mer om bilförmån och hur det fungerar i en tidigare artikel).

Det betyder att du som privatperson med förmånsbil i princip inte behöver bry dig om trängselskatterna. Undantaget är om arbetsgivaren kräver pengar för din “privata” trängselskatt – då behöver du se till att bilförmånsvärdet minskas ned. Läs mer om de nuvarande reglerna för trängselskatt på Skatteverkets hemsida.

Men nu kan reglerna ändras. Regeringen har lämnat ett förslag om att trängselskatterna ska lyftas ur förmånsvärdet och skötas separat, som en egen förmån. Enligt förslaget ska denna beräknas till marknadsvärdet.

De nya reglerna föreslås i lagrådsremissen gälla “bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången den 1 juli 2018 eller senare.”

Vad skulle då de nya reglerna innebära i praktiken? Jo, att du som förmånsbilist behöver särskilja tjänsteresor, arbetsresor och privata resor för att sedan förmånsbeskattas för den trängselskatt som gällt de privata resorna. Dessutom blir det mer administration för företaget.

De som drabbas mest om förslaget går igenom är förmånsbilister i storstadsregionerna. I regeringens förslag framgår det att det år 2015 fanns drygt 74 000 personer i Stockholms län och drygt 36 000 personer i Stor-Göteborg med bilförmån.

I mitten av december förväntas riksdagen ta slutgiltig ställning till förslaget.

author image

Johanna Petersson

Kontakta mig
logo nyteknik