Ersättning för garage och parkering hemma – detta gäller

Parkerar du bilen som du använder i tjänsten hemma vid dagens slut? Och får ersättning från din arbetsgivare för garaget eller parkeringsplatsen? Då är du skattepliktig – men hur mycket beror på omständigheterna.

Oavsett om du har en tjänstebil, förmånsbil eller en egen bil som används i tjänsten kan du behöva parkera den vid ditt hem. Parkerar du den då i ditt privata garage eller på din egen parkeringsplats och får ersättning från din arbetsgivare blir du skattepliktig.

Beroende på omständigheterna räknas hyresersättningen antingen som intäkt av tjänst, näringsverksamhet eller kapital.

Huvudregeln är att ersättningen för ditt garage eller din parkeringsplats hemma beskattas som inkomst av tjänst. Skattesatsen blir då densamma som för exempelvis din lön.

Men ersättningen kan i vissa fall räknas som inkomst av kapital istället. I sådana fall läggs ersättningen ihop med dina andra kapitalinkomster och beskattas med en skatt på 30 %, efter eventuella avdrag.

Så när räknas ersättningen från din arbetsgivare som inkomst av kapital, istället för tjänst? Jo, när följande kriterier är uppfyllda:

1. Det finns ett hyresavtal mellan dig och din arbetsgivare angående garageplatsen eller parkeringsplatsen. Detta behöver inte vara skriftligt – även muntliga avtal kan räknas. Om hyresbetalningarna har skett enligt avtalet ses det exempelvis som ett bevis på att ett muntligt avtal existerar.

2. Din arbetsgivare har ett behov av utrymmet. Hur detta kriterium bedöms framgår inte i Skatteverkets vägledning, men verkar avgöras i varje enskilt fall. Och “[o]m arbetsgivaren inte har något behov av utrymmet ska ersättningen beskattas som inkomst av tjänst oavsett ersättningens storlek”.

3. Ersättningen du får är marknadsmässig. Huruvida ersättningen anses marknadsmässig eller inte avgörs i varje enskilt fall och beror bl.a. på det geografiska läget, hur utrymmet är utrustat, vilken storlek och standard det har, samt om det är uppvärmt eller ej. Observera att det bör finnas ett underlag på hur ersättningen är beräknad! Skulle du få för hög ersättning ska det överskjutande beloppet beskattas som lön.

Det finns med andra ord en hel del att ha koll på om du hyr ut ditt garage eller din parkeringsplats till din arbetsgivare.

Och om din arbetsgivare, istället för du själv, står för garageplatsen eller parkeringsplatsen gäller andra regler. Då räknas platsen som en skattepliktig förmån – oavsett om det är din egen bil eller en förmånsbil. Undantaget är om du som anställd kan visa att arbetsgivaren har behov av garaget.

Läs mer om hyresersättning från arbetsgivare och förmåner på Skatteverkets hemsida och i deras skatteregler. Funderar du på vad som gäller för parkering vid arbetsplatsen och i tjänsten? Läs mer i artikeln “Parkering – en allt större kostnad”.

author image

Johanna Petersson

Kontakta mig
logo nyteknik