Så många laddbara fordon kommer finnas i Sverige 2030

Utvecklingen av laddbara fordon har tagit ordentlig fart under 2018 till följd av politiska styrmedel, ökad tillgång till laddinfrastruktur och ett ökat modellutbud. En ny prognos som sträcker sig fram till 2045 visar dock att vi ännu bara är i början av en elbilsboom som kommer att accelerera vid mitten av 2020-talet. Detta är positiva nyheter som ökar möjligheten att nå våra klimatmål, det skriver Power Cirkle i ett pressmeddelande.

 

Både antalet laddhybrider och elbilar växte starkt under 2018 med en tillväxt runt 50 procent. Totalt fanns vid årsskiftet nästan 70 000 laddbara fordon i trafik i Sverige. Det nya bonus malus-systemet har gett effekt liksom beskedet om miljözoner. I den nylanserade rapporten Elbilsläget 2018 presenteras den typiska elbilen 2018 tillsammans med statistik om laddinfrastruktur, bilmodeller, en ny elbilsprognos och olika regionala topplistor.

– Det vi ser 2018 är att elbilsutvecklingen nu börjar ta ordentlig fart, säger Alexandra Andersson ansvarig för elbilsstatistiken på Power Circle. Samtidigt ser vi att utvecklingen både på infrastruktur- och fordonssidan är ganska varierande mellan olika regioner i landet.

Den nya elbilsprognosen visar att vi kommer att ha omkring 2,5 miljoner laddbara fordon år 2030. Analysen bygger på insamlade data över elbilsutvecklingen från biltillverkare, prognosinstitut och konsumentundersökningar. Prognosen utgår från elbilars marknadsandelar i nybilsförsäljningen och följer en s-kurva vilket bedöms vara den mest sannolika funktionsformen för ett teknikskifte.

Läs mer på NyTeknik.se

author image

Brand Arena

Kontakta mig
logo nyteknik