Framtiden enligt BMW

När BMW Group presenterade resultaten för det gångna året i München och hur deras framtid ser ut, framgick det med all tydlighet att det finns två prioriterade marknader där man genomför stora investeringar, Kina och USA.  

2018 var åttonde året i rad som BMW ökade sin försäljning och vinst. Med drygt 2,4 miljoner sålda bilar har man ökat med imponerande 1 miljon bilar sedan 2006. Detta har gett företaget ett hälsosamt kapitaltillskott där 4,6 miljarder Euro investerades i forskning och utveckling under 2017. BMW har idag världens näst starkaste ekonomi bland biltillverkarna.

Hela BMW Groups ledningsgrupp fanns på plats för att presentera resultat och framtid.

BMW:s stora fabrik i Spartansburg, USA är den näst största exportören av bilar…från USA. Med 70% av produktionen som går på export utanför USA, har man en styrka att förhandla med den amerikanska regeringen. Man har också investerat drygt 9 miljarder Euro i den amerikanska fabriken och avser att investera ytterligare 16 miljarder Euro de kommande åren. En investering som de tror mycket på trots det rådande klimatet i USA.

Vad beträffar tillverkningskostnaden så skulle inte den amerikanska verksamheten påverkas nämnvärt av eventuella importtullar eftersom man idag använder ca. 70% inhemskt producerat stål och aluminium. Resterande material handlar om speciallegeringar från bl.a. Sverige och Kina. Men BMW har också tagit höjd för att flytta delar av tillverkningen till andra produktionsställen utanför USA, för att säkerställa att man inte tappar momentum utifall att Trump kommer på andra tankar.

BMW i4 som koncept. Snart blir den verklighet med vissa modifieringar.

BMW satsar också på att bygga värdefulla samarbeten med framförallt kinesiska företag som t.ex. det statligt ägda Great Wall där en avsiktsförklaring är signerad. Syftet är att utveckla och producera den nya eldrivna Mini som visades upp på IAA i Frankfurt i september. Frågan är om detta samarbete kommer att bidra med en ökad försäljning på den kinesiska marknaden i samma utsträckning som det kinesiska företaget får händerna på BMW:s teknik, alltså i princip samma förhållande som Saab och GM en gång i tiden? Bara framtiden kan utvisa vem som blir vinnaren.

2017 innebar en försäljning av drygt 100 000 elektrifierade BMW bilar globalt och målet 2018 är 140 000 enheter. Samtidigt förutspår BMW en totalt låg tillväxt på den europeiska marknaden och en högre i USA och Kina där den senare är nyckelmarknaden för elbilar. Målet är 500 000 elbilar 2025! Vi har redan berättat om att det kommer ytterligare en elbil från BMW, i4 som fortfarande är i ett konceptstadie. Modellen man visade upp kommer dock säkert att genomgå ett antal förändringar innan introduktionen.

En ny utställning som beskriver BMW:s miljöåtaganden och strategier. Här ser vi i8 och i3.

SAMMANFATTNING

BMW Group är en mycket stark biltillverkare som också är en av de ledande inom hållbar utveckling. Men mitt i strategierna där elektrifiering har en huvudroll så kommer man ändå inte att avveckla diesel som ett alternativ så länge som det finns en marknad. Man söker hitta ett effektivare sätt att rena motorerna samtidigt som man adderar så kallade mild-hybrider, dvs. 48V batteri som ska reducera utsläppen. Man kommer att lansera ett stort antal nya modeller de närmaste åren med denna teknik i kombination med plug-hybrid och givetvis rena elbilar. Målsättningen är att även i fortsättning ligga i absolut framkant och de har verkligen de resurser som krävs.

 

FOTO: Håkan Nilsson

author image

Håkan Nilsson

Kontakta mig
logo nyteknik