Start-ups är nyckeln för BMW

De närmaste åren kommer bilbranschen att genomgå stora teknikförändringar som kommer att ställa allt högre krav på tillverkarnas förmåga att hänga med i utvecklingen mot alternativa drivlinor. Några går väl förberedda in i framtiden och en av de som ligger långt framme är BMW Group.

Att BMW Group, där även Mini och Rolls Royce ingår, tillhör det absoluta toppskiktet vad beträffar teknik och hållbar utveckling, håller nog de flesta med om. Men för att behålla den framskjutna positionen så krävs det att man hittar nya vägar och det är inte alltid inom den egna organisation som man hittar spetskompetensen.

BMW satsar otroliga 42 miljarder kronor per år på forskning och utveckling för att hitta ny teknik, nya lösningar och förbättringar, i stort och smått, som kan ge oss en långsiktigt hållbar framtid. Det handlar inte bara om att producera bilar med låga eller inga utsläpp. Det finns fler biltillverkare som gör. BMW menar att det handlar om helheten och applicerar hållbarhetstänkande i allt de gör.

Begreppet ”Best Practice” kan lätt appliceras på BMW:s innovativa strategier. BMW Group står inför många innovations- och tekniska utmaningar dagligen och har inte alltid en inbyggd lösning för att möta dem. Partnerskap med externa leverantörer är avgörande för BMW Group och många innovativa lösningar kommer från startföretag.

 

Ny och effektivare batteriteknik är ett av de områden som externa resurser kan bidra med .

Därför har BMW Group utvecklat en struktur för att stödja lovande ”start-ups” i alla faser av deras utveckling, från den ursprungliga idén (URBAN-X*) via startfasen (BMW Startup Garage**) och vidare till den konkreta utvecklingsfasen i samarbete med BMW (BMW i Ventures***). Vad som gör dessa tre organisationer unika är att de inte bara ger finansiering, men också ett professionellt förhållande. Dessutom får nystartarna möjlighet att samarbeta med BMW Group.

Under två dagar i september, fick jag nöjet att närvara vid StartupFest & CapitalFest Europe i Amsterdam. Syftet med detta gigantiska symposium var att koppla ihop entreprenörer med investerare för att fånga upp ny kunskap och innovationskraft som går att anpassa till framförallt den hållbara utvecklingen men även områden som autonoma strategier. Att detta skedde i Amsterdam har sin logiska förklaring. Holland är ledande vad gäller teknisk innovationskraft och eventet arrangeras med initiativ av den holländska regeringen samt näringslivet.

 

Ledningen för BMW:s initiativ berättade och svarade på frågor.

Under symposiet visade teamet bakom BMW Groups uppstartsstrategi hur deras partnerskap med nystartade företag resulterar i nya tekniska lösningar. Idag sammanfaller olika trender inom bilindustrin, som alla har potential att drastiskt förändra rörligheten med avseende på de fyra hörnstenarna Automated, Connected, Electrified and Shared. 

BMW Group har en etablerad struktur för att stödja potentiella start-ups i alla faser från tidigt utvecklingsstadium till slutstadiet och leverans. Detta ekosystem främjar initiala idéer, tar dem igenom processen fram till den första produktionen och sedan vidare till skapandet av fullständiga leverantörsavtal.

I samband med detta symposium hade BMW utsett tre finalister från tio slutkandidater som samtliga representerade innovativa lösningar som företaget kunde kapitalisera från, men bara en skulle få stödet och möjligheten att utveckla sina idéer tillsammans med BMW:s tekniker. Företaget som representerade den mest innovativa och genomförbara idén var LeydenJar Technologies BV som tagit fram en silikonanod för användning i litiumjonbatterier.

 

Förutom möjligheten att utveckla sina idéer, fick vinnaren även en ny BMW.

Man hävdar att silikonbatterianoden har tio gånger mer kapacitet än de befintliga grafitanoderna. Detta leder till en ökning med upp till 50% i energitätheten hos en elbils batteri. Tekniken kan medverka till en väsentlig tillväxt av elbilar och en betydande minskning av kostnaderna per kilometer. Tekniken är skalbar och kan användas i den befintliga produktionsprocessen av batterier. Möjligheten är stor att vi får se denna teknik i kommande produkter. Ett resultat av ett innovativt initiativ från en stor biltillverkare som förstår att ta tillvara på kompetensen utanför sina egna väggar.

 

*BMW iVentures är ett riskkapitalbolag som investerar i tidiga och medelstora avancerade lösningar som är inriktade på mobilitetsbehoven i bl.a. stdsmiljön. Fokus för BMW iVentures investeringar i dessa lösningar är nuvarande och framtida verksamhet inom teknik och kund/serviceområden.

**BMW Startup Garage har som mål att hjälpa innovativa entreprenörer att skapa ett partnerskap för att hjälpa dem att implementera sin produkt eller tjänst i BMW:s bilar. Man främjar en innovativ teknik, produkt eller tjänst som kan påskynda eller till och med revolutionera motorindustrin. Detta "Venture Client" -partnerskap möjliggör en tillgång till ett nätverk av ingenjörer och chefer inom och utanför företaget.

***URBAN-X är en satsningsaccelerator som drivs av MINI och investeringsfonden Urban Us. Sedan lanseringen 2015 har URBAN-X blivit ”ett hem” för kreativa entreprenörer från hela världen som förbättrar trafikmiljön i städer genom teknik och design. URBAN-X är inte enbart en mobilitetsaccelerator; initiativet omfattar även rörlighet och transport.

author image

Håkan Nilsson

Kontakta mig
logo nyteknik