Antal laddstationer ökar kraftigt

Efterfrågan på elbilar och laddhybrider ökar i Sverige och med det ökar också kravet på antalet laddstationer runt om i landet. Statistik visar att antalet laddstationer i Sverige har ökat med över 400 procent de senaste tre åren.

Flotten av laddbara bilar bara fortsätter att växa. I början av 2018 släppte Power Circle sin årliga rapport och den visade att beståndet av laddbara bilar ökade med hela 62 procent under 2017.

Även infrastrukturen för laddstationer växte kraftigt under samma år och nu i början av 2018 finns det över 4 600 laddstationer registrerade över hela landet. Om vi backar bandet till motsvarande tid för tre år sedan, februari 2015, så fanns det drygt 900 ställen att ladda en eldriven bil. Det betyder att antalet laddstationer i Sverige har ökat med över 400 procent de närmsta tre åren.

Föga överraskande är det storstadslänen som dominerar när det kommer till antalet laddstationer per län. Stockholm tar täten med 1 175 laddstationer och Västra Götaland och Skåne hamnar på en andra respektive tredjeplats – men är fortfarande långt ifrån Stockholm. Västra Götaland har idag 583 laddstationer och Skåne noteras för 402 stycken.

author image

Anton Unosson

Kontakta mig
logo nyteknik