Skattehöjning: Så påverkas ditt förmånsvärde 2019

Nytt år, ny höjning av det beskattningsbara värdet av bilförmånen. Men även om mer skatt kan låta alarmerande – så uteblir chockeffekten.
Detta eftersom statslåneräntan fortfarande är låg.

Snart kan vi lägga 2018 till handlingarna, och sett ur ett tjänstebilsperspektiv har det varit ett riktigt ödesår. Det inleddes med att det beskattningsbara värdet för bilförmånen höjdes samt att trängselskatt ska betalas av nyttjaren. Det senare kan för Stockholms- och Göterborgspendlare innebär över 10 000 kronor om året.

Och sedan i halvtid kom bonus/malus – som skakade om marknaden rejält.

2019 blir inte fullt lika dramatiskt, men återigen är det en skatteuppräkning som gäller. Men eftersom statslåneräntan, som noteras vid utgången av november, hamnade på 0,51 procent är ökningen alltså 0,01 procent (golvet vid beräkningen av bilförmån ligger på 0,50 procent). Så när det ränterelaterat beloppet beloppet räknas ut (75 procent av statslåneräntan multiplicerat med nybilspriset) – är det inte allt för mycket som händer. En bil på 7,5 basbelopp (341 250 kronor) får en en höjning på 25,6 kronor om året.

Något som däremot ökas är prisbasbeloppet som 2019 hamnar på 46 500 kronor. Det kommer i sin tur höja värdet av bilförmånen med cirka 300 kronor om året.

Ändringarna gäller alltså alla förmånsvärden, men det är viss skillnad beroende på om bilen registrerades före eller efter den 1 juli 2018, det vill säga när den nya bonus/malus-skatten började gälla.

author image

Felix Björklund

Kontakta mig
logo nyteknik