Rekordstor ökning för laddbara bilar i juli månad

Effekterna till följd av bonus-malus som infördes den 1 juli blev tydliga. Bilar med högt utsläpp minskade kraftigt men det blev en rekordökning för laddbara bilar med 2 171 nya miljövänliga bilar på de svenska vägarna.

Trots rekordsiffrorna tror elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle att ökningen ändå var begränsad på grund av dålig tillgång hos leverantörerna. Bilhandlarna har helt enkelt inte tillräckligt många laddbara fordon för att möta den ökade efterfrågan.

Juli 2018 är den första månaden med det miljöinriktade skattesystemet bonus-malus och den kraftiga ökningen var hela 115 procent bättre än samma månad föregående år. De mest populära bilarna var laddhybriderna Kia Niro, Kia Optima och Volkswagen Passat, som stod för mer än halva ökningen.

– Nu tror jag ketchup-effekten börjar märkas. Med bonus-malus och ökande intresse för att köra laddbart tror jag vi får se många nya rekord under hösten. Det märks att efterfrågan på laddbara bilar ökar och nu är större än vad bilhandlarna har räknat med. De modeller som finns tillgängliga står för rekordförsäljning. Jag hoppas branschen kommer till rätta med sina långa leveranstider så att inte det blir ett hinder för att välja en laddbar bil, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

Även begränsad tillgång till laddpunkter runt om i landet riskerar att försvåra omställningen när fler svenskar väljer laddbara bilar. Den publika laddinfrastrukturen omfattar nu 5 489 laddpunkter fördelat på 1 425 laddstationer, vilket innebär att det finns färre än en publik laddpunkt per tio laddbara bilar i Sverige. 

– När antalet laddbara bilar ökar är det viktigt att tillgången till laddning också hänger med. Även de kommuner och företag som redan byggt laddstationer måste utvärdera om det är dags att bygga fler, det här är en ständig utveckling. Utan bra laddmöjligheter försvåras omställningen till eldrift betydligt, säger Olle Johansson.

author image

Anton Unosson

Kontakta mig
logo nyteknik