Regeringen kräver ursprung och klimatpåverkan vid pumpen

Vår nuvarande regering vill sätta press på drivmedelsleverantörerna.
Om drygt 16 månader kommer mackarna vara tvungna att ge konsumenter miljöinformation om det bränsle de tankar.  

För att uppnå Sveriges mål om att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030 har regeringen beslutat om en ny förordning. Från och med den 1 januari 2020 tvingas mackarna att ge konsumenter information om drivmedels klimatpåverkan och ursprung direkt vid pumpen.

– En grundprincip i miljöpolitiken är att det ska vara lätt att göra rätt. När miljöinformation om drivmedel blir tillgänglig kommer denna princip även gälla när man väljer bränsle, säger miljöminister Karolina Skog.

Små leverantörer undantas

Det som krävs är övergripande information om drivmedlens växthusgasutsläpp över livscykeln, samt om råvaror och deras ursprungsland. Till detta ska mer detaljerad information finnas på drivmedelsleverantörernas hemsidor. Regeringen anser att informationen också kommer göra det tydligt vilka företag som ligger i framkant med arbetet att minska utsläppen.

För att den administrativa kostnaden inte ska bli för stor för små drivmedelsleverantörer undantas de från informationskravet. Det kommer därför vara frivilligt för de som levererar mindre än 1500 kubikmeter flytande eller 1 000 000 kubikmeter gasformiga drivmedel årligen.

author image

John Edgren

Kontakta mig
logo nyteknik