Kommunerna positiva till miljözoner

Miljözoner verkar närma sig med stormsteg. Efter att regeringen presenterat förslaget har kommunerna nu fått säga sitt. Och det är många som är positiva och vill kunna använda zonerna som verktyg.

Det var den 23 april som Transportstyrelsen genomförde ett samråd med kommuner om miljözoner. Malmö, Sollentuna, Stockholm, Växjö samt SKL, Sveriges kommuner och landsting, deltog. Utöver dess hade även flertalet bidragit med skriftligt material till samrådet (Göteborg, Helsingborg, Kristianstad, Linköping, Luleå, Norrköping, Sollefteå och Uppsala).

Och i ett pressmeddelande säger Transportstyrelsen att dialogen var bra och gav god insikt i varandras verksamhet,
– Nu har vi både skriftliga svar och resultat av samtal att luta oss mot när vi går vidare, säger Kristofer Elo, utredare på myndigheten.

Buller ett stort problem

Efter samrådet har Transportstyrelsen dragit två slutsatser: Kommunerna anser att miljözoner kan vara ett användbart verktyg, samt att flera kommuner verkar se buller som ett större problem än luftkvalitet.

Utöver dessa huvudinsikter skriver myndigheten att kommunerna visade intresse för att ta mer ansvar för övervakning av trafikregler samt att man skulle försöka få fram riktlinjer för införandet av miljözoner.

Nu kommer man sammanställa resultatet av samrådet samt genomföra ytterligare ett, men då med Polisen och Åklagarmyndigheten.
– Vi kommer att behöva fortsatt kontakt med kommunerna. Inte minst när vi närmar oss att ta fram olika lösningsalternativ. Då behöver vi resonera kring de konsekvenser som de olika lösningarna kan medföra, säger Kristofer Elo.

Hur påverkas din arbetspendling?

Men vad betyder det här för bilisterna? Än så länge är det för tidigt att sia om vad miljözonerna kommer innebära. Men en sak är tydlig – det kommer inte enbart handla om vilket drivmedel eller utsläppsklassning som bilarna har. Buller är uppe på tapeten och det kan i sak innebära allt från totalförbud till att man sätter krav på hur högt ett fordon får låta. Med tanke på att 2020 ligger inom treårsspannet, börjar det bli intressant även för tjänstebilister. Kan det vara så att arbetsplatsen riskerar att ligga inom en miljözon – eller måste man ta sig igenom/ut ur en miljözon för att komma till jobbet? Och i sådant fall – riskeras portning trots att bilen man väljer nu har den senaste motortekniken?

Fakta miljözoner

Miljözon 1
Finns i dag och förbjuder tunga fordon som inte uppfyller kraven enligt Euro 5 eller senare. Från 2021 skärps kraven och då förbjuds Euro 5-fordonen och endast de klassade Euro 6 eller senare får passera.

Miljözon 2
Dessa inför 2020 och förbjuder alla bilar som inte klarar uppställda utsläppskrav enligt Euro 5 eller senare. Från och med 2022 förbjuds även dieselbilar som inte uppfyller Euro 6.

Miljözon 3
Gäller från och med 2020 och inom dessa tillåts endast elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar som uppfyller kraven enligt Euro 6

Euro 5 – ca före 2009
Euro 6 – ca 2009 – 2014

author image

Felix Björklund

Kontakta mig
logo nyteknik